BLACK FRIDAY SALE
11.25일(목)-12.1(수) 까지 블랙 프라이데이 세일을 진행합니다.


디스이즈네버댓, 예스아이씨, 칼하트WIP의 21FW 제품들을 최대 30%할인된 가격에 만나보세요.
(*일부제품 제외)
                                                                   

 [OFFLINE STORE]
더엑스샵 전주점 - 전주시 완산구 전주객사4길 53 070-7715-3177
더엑스샵 대전점 - 대전광역시 중구 대종로 488번길 39 070-7720-3177
더엑스샵 대구점 - 대구광역시 중구 중앙대로 377 070-7721-3177


할인제품 보러가기